Kanttekeningen

Inspiratie en ervaring
Het woord’ Inspiratie’ doet me denken aan het Franse woord ‘inspirer, inademen wat van buiten komt in tegenstelling met ‘expérience’ en het werkwoord ‘expirer’ van wat van binnen naar buiten gaat. De twee gaan op een natuurlijke manier samen, ik laat me echter maar deels in met inspiratie en de indrukken van buitenaf alhoewel ik op de hoogte ben van de verwantschap tussen mijn werk en dat van sommige andere kunstenaars. Het geeft me vertrouwen en moed dat velen van hen met dezelfde dingen bezig zijn die ook mij bezighouden.
Volledige tekst pdf
Natuur versus cultuur
Hoe omgaan met de ons resterende natuurlijke en de tot cultuur omgevormde ruimte? Wat is hun binding en hoe kunnen deze twee samengaan en zich eveneens onderscheiden? Wat is een eventuele harmonische relatie tussen natuur en cultuur? Hoe deze dualiteit overstijgen? Dit zijn de vragen die ik me stel en die ik tracht te beantwoorden binnen het kader van mijn werk
Volledige tekst .pdf
Nieuwe vormen
Hoe kunnen we vormen maken waarin krachten aan het werk zijn die verwijzen naar de weidse ruimte, de leegte rondom en in ons, zonder dat ze ons aan zetten tot een mogelijke interpretatie of dat ze ons conceptueel denken in gang zetten. Vormen die ons in de eerste plaats beroeren alvorens ze zich openbaren als zijnde interessant. Nieuwe vormen die onze verwondering wekken in plaats van dat ze ons steeds appelleren aan onze ratio. GVDB.
 
Over creativiteit
De materie is een krachtbron vol van mogelijkheden, een poëtisch ruw veld vol associaties waarin onze experimenten zich kunnen ontwikkelen tot een bewuste keuze. Als kunstenaar is het voor mij belangrijk dat ik deze keuze koppel aan een wereldbeeld waarvan ik denk dat het onze menselijkheid bevordert. Creativiteit is daarbij een neutrale kracht maar geen vector. GVDB.
Als kunstenaar creatief gestalte geven
Als kunstenaar creatief gestalte geven aan de materie vereist een aanpak waarbij die de geesteshouding van belang is …
Volledige tekst in pdf
Als mens ben ik danig geïnteresseerd
Als mens ben ik danig geïnteresseerd in alles wat op me afkomt of wat ik uit nieuwsgierigheid van nabij wil onderzoeken.
Volledig tekst in pdf
Cha-no-yu
De theekom is onderdeel van de theeceremonie in de Chinese en de Japanse cultuur.
Volledige tekst in pdf
De kunst van het mislukken
Als keramist kom je dikwijls voor verrassingen te staan en is falen een deel van de lange weg.
Volledige tekst in pdf
Eenheid tussen oppervlak en drager
Zoals de picturale uitbeelding is verschoven van het loutere representatieve tot het meer rationele…
Volledige tekst in pdf
Geen lotus zonder modder
Wanneer we vol bewondering naar een oude 12e-eeuwse chinese celadon vaas kijken van de song-dynastie, wat treft ons dan het meest?
Volledige tekst in pdf
Het gewone buitengewoon maken
Wat gebeurt er in onze geest wanneer we geconfronteerd worden met een ongewone situatie, of een voorwerp dat we voordien niet hebben gezien?
Volledige tekst in pdf
Karakter van de vormgeving op de draaischijf
Elke pot-vorm op de schijf ontstaat uit het samenvoegen van twee krachten:
Volledige tekst in pdf
Kleur en keramiek
Hoe komen we tot een keuze in het gebruik van kleur in de keramiek?
Volledige tekst in pdf
Om de creatieve weg op te gaan
Om de creatieve weg op te gaan moet men zich niet enkel laten leiden door zijn ideeën of zijn verbeelding.
Volledige tekst in pdf