Natuur versus cultuur

Hoe omgaan met de ons resterende natuurlijke en de tot cultuur omgevormde ruimte? Wat is hun binding en hoe kunnen deze twee samengaan en zich eveneens onderscheiden? Wat is een eventuele harmonische relatie tussen natuur en cultuur? Hoe deze dualiteit overstijgen? Dit zijn de vragen die ik me stel en die ik tracht te beantwoorden binnen het kader van mijn werk waarin de materie en het in cultuur gebrachte element al dan functioneel een plaats krijgt.

 Wanneer ik deze uitdaging tot een goed einde weet te brengen, wat lang niet altijd lukt, staat daarenboven  de creatie garant voor een mogelijke kwalitatieve oplossing op andere terreinen

 

Cross-roads
Fired clay and wood

De vierkante opening in een verweerde houten plank van een voormalige schaapskooi dient als bevestigingspunt voor de klei. Het werk weerspiegelt een mentale structuur met de onderliggende patronen en knooppunten van menselijke relaties. Samen vormen ze een systeem van conversatie en uitwisseling dat het hele scala aan menselijke interacties omvat, van opbouw tot duisternis.

 
 
The Press

In dit gelaagd werk komen op een compacte wijze verschillende realiteiten samen die mekaar wederzijds beïnvloeden. Als eerste heb je het instrument zelf, de manier waarop er eeuwen werd gedrukt. Daarnaast heb je de pers als louter informatief kanaal, met onder meer de dagelijks portie van oorlog , geweld en verstrooiing. Tevens vind je hier in het werk ook de kritische noot wat betreft de manier waarop het nieuws soms wordt voorgesteld. In bepaalde gevallen geeft dit aanleiding tot meer geweld.  Het bloed aan de wanden van het werk is daar een zichtbaar teken van. Verder is er nog een vergelijking mogelijk met het christelijk symbool van de mystieke wijnpers., maar dat laat ik over aan diegene die er mee vertrouwd mee zijn.

 

Sommige van mijn werken bestaan in de combinatie van hout en klei. Niet alleen de klei is het uitgangspunt, maar ook het andere materiaal dat al door de mens is getransformeerd. Door de twee delen op een eenvoudige, natuurlijke manier met elkaar te verbinden vormen ze een eenheid waarin dezelfde geest zijn thuis kan vinden. De creatie is tegelijkertijd de representatie van klei en hout als materiaal en een sterk symbool dat de mogelijkheid van een harmonische relatie vanuit een groter perspectief laat zien.
G.V.B